מחירון

  • שעורים פרונטלים - 5 מפגשים - 425 ש"ח.אחד על אחד, מתקייים בנשר.

  • און-ליין - 5 מפגשים - 450 ש"ח. שעורים אחד על אחד דרך מחשב, בלי לזוז מהבית.